Deset prednosti učenja programiranja

  1. Z uporabo logičnega razmišljanja učimo otroke razstaviti problem na manjše dele

Učni program je preverjen – po njem se je učilo že več kot štiri tisoč otrok.

  1. Celovit pristop k učenju programiranja za otroke in mladostnike

Skrb za posameznika in njegov strokovni razvoj.

  1. Spodbujanje in razvijanje logičnega razmišljanja

Otroci so pri delu samostojni: ne razkrivamo jim rešitev, temveč jih usmerjamo z nasveti.

4. Ozaveščanje in učenje varne uporabe spleta

S spoznavanjem učinka digitalne sledi otroke učimo pravilnega vedenja na spletu in na družbenih omrežjih.

5. Usmerjanje k samostojnemu iskanju rešitev

Spodbujamo razvoj samoiniciativnosti pri reševanju izzivov.

6. Redno spremljanje otrokovega napredka in njegovih projektov

Na različnih platformah omogočamo vpogled v projekte, ki jih ustvarjajo udeleženci tečaja.

7. Izvrstna komunikacija o procesu izobraževanja otroka

Individualen pristop v komunikaciji s starši.

8. Spodbujanje idej, kreativnosti, timskega dela in predstavitvenih veščin

V sklopu učnega programa izvajamo delo projektno, ob zaključku leta pa organiziramo otroški hackathon.

9. Razvijamo verjetno najbolj iskan kader prihodnosti

Učimo osnove programiranja, razvijanja iger, spletnih strani in aplikacij. Na trgu dela so programerji povsod iskan kader, v Sloveniji pa je po njih še posebno veliko povpraševanje.

10. Multimedijske delavnice o digitalnih trendih

Z njimi odpiramo otrokom vpogled v smernice prihodnosti in z dodatnimi aktivnostmi poskrbimo za širjenje splošne razgledanosti.