8 nasvetov za efektivno učenje na daljavo

Za nami so meseci, ko smo se bili primorani iz danes na jutri spoprijeti z načini dela in šolanja, ki jih nismo bili navajeni poprej. Nekateri smo bili pri tem uspešnejši, drugi so imeli več težav pri doseganju želene stopnje produktivnosti. Kaj je učenje na daljavo predstavljalo vašemu otroku?

Učenje na daljavo

Preberite si osem nasvetov, ki bodo pomagali do bolj efektivnega učenja na daljavo.

Dnevni učni cilji

Ključno vprašanje, ki ga otroku lahko postavite, je, kaj si želi doseči v enem dnevu. Postavitev jasnega cilja mu pomaga, da ostane motiviran. Cilj naj bo specifičen in lahko merljiv, po uspešno končanem dnevu pa ne pozabite na nagrado.

Dediciran učni prostor

Učenje je lažje, če imamo za to predviden učni prostor. Na ta način bo tudi učenje na daljavo bolj efektivno, saj se bo otrok, ko bo sedel za mizo, zavedal, da je čas za nova znanja. Odstranite vse distrakcije in če je le mogoče, naj delovni stol ni kavč. Pomembna je ločnica med prostorom, v katerem se vaš otrok nahaja med prostim časom, ali, ko je čas za učenje. 

Urejen in dosleden urnik

Pomembno je, da imamo med učenjem na daljavo ure v dnevu, ki so namenjene zgolj učenju. Tako bo otrok vzpostavil svoj bioritem, ki se ne bo preveč razlikoval od šolskega, hkrati pa bo bolj discipliniran, saj bodo te ure takoj začel dojemati kot učne urice.

Enakomisleča skupnost

Otrok ni sam v tem. Enako lahko počnejo tudi njegovi vrstniki, zato je pomembno, da se med seboj spodbujajo in motivirajo. Skupnost enakomislečih je tista, ki bo otroka podpirala pri njegovih dosežkih in težkih trenutkih.

Učenje na daljavo

Ustvarjanje zapiskov

Zapiski so dobro pomagalo ne glede na to, ali poteka učenje na daljavo ali v učilnicah. Pisanje zapiskov pomaga pri razmišljanju in boljšem razumevanju, hkrati pa ohranja koncentracijo, da pogledi ne bežijo konstantno po okolici. 

Diskusije

Skupine, v katerih potekajo diskusije o naučenem, so super medij za zazreševanje nejasnosti, nalog, odpiranje novih vprašanj, deljenje informacij … Nekatere raziskave celo kažejo, da so učenci, ki so prisotni v diskusijah, kar 37 % uspešnejši od tistih, ki se jih ne udeležujejo.

Korak za korakom

Multitasking oz. opravljanje več nalog hkrati se nikoli ni izkazalo za produktivno. Raziskave na Univerzi v Stanfordu so pokazale, da je pozornost manjša pri tistih ljudeh, ki skačejo iz ene naloge na drugo. Če želimo, da odnese otrok karseda od učenja na daljavo, je pomembno, da ostane fokusiran na eno nalogo. 

Redni odmori

Med odmori si naši možgani odpočijejo. Da je počitek pomemben, poudarjamo še posebej takrat, ko se otrok sooča s težkimi izzivi, ki med učenjem zahtevajo veliko aktivnega razmišljanja. Kratek sprehod, tuš, pogovor … Vse, da se vaš otrok napolni z energijo.

Letos bomo tudi na Digital School organizirali tečaje na daljavo. Več o tem na naši spletni strani.
 

Vas zanimajo še drugi izsledki raziskav učenja na daljavo?

Adam, G. (2009). Media multitaskers pay mental price. Retrieved from https://news.stanford.edu/news/2009/august24/multitask-research-study-082409.html

Bönstrup, M., Iturrate, I., Thompson, R., Cruciani, G., Censor, N., & Cohen, L. G. (2019). A rapid form of offline consolidation in skill learning. Current Biology29(8), 1346-1351.

Hiemstra, R. (1991). Aspects of effective learning environments. New directions for adult and continuing education1991(50), 5-12.

Kozlowski, S. W., & Bell, B. S. (2006). Disentangling achievement orientation and goal setting: effects on self-regulatory processes. Journal of Applied Psychology91(4), 900.Listening Note Taking Strategies. UNSW Sydney. Retrieved from https://student.unsw.edu.au/note-taking-skills  

Programiranje med počitnicami