Predstavitev šole – Digital School Slovenija

Digitalni svet je danes pisan, a obvladljiv – spoznajte ga s šolo programiranja za otroke!

Predstavitev šole

 

Spoštovani otroci in starši,

dobrodošli v novo ustanovljeni šoli za programiranje za otroke. Mnogi, ki kažemo veselje do današnjih modernih tehnologij in vsebin ali pa smo hočeš nočeš vsaj njihovi uporabniki, navadno zmotno mislimo, da gre za sila zapletene tehnologije, s katerimi se ukvarjajo, jih razumejo in razvijajo predvsem odrasli. Ta stereotip bomo poskusili najprej omiliti in nato tudi odpraviti. Verjamemo namreč, da so internetnim in računalniškim tehnologijam brez težav kos tudi mlajši. Naša šola je namenjena prav njim!

Razumevanje digitalnega sveta

Zakaj je obiskovanje naše šole programiranja smiselno tudi za otroke, ki nimajo resnih ambicij postati programerka ali programer? Programiranju v Digital School rečemo abeceda digitalne dobe. Vsi vemo, da nas splet in računalniki danes spremljajo na prav vseh področjih in so tako rekoč del našega vsakdanjika. Koliko delovnih mest lahko naštejemo, na katerih nista potrebna poznavanje in uporaba računalnika? Kakšen telefon in televizijo uporabljate? Naše naprave so včasih pametnejše od nas samih. Toda znanje, kako vse te naprave uporabljati in kako nam lahko vsakodnevno koristijo, še zdaleč ni enako razumevanju, kako delujejo. Temu se posvetimo v Digital School, v šoli programiranja, kjer je naš moto razumevanje digitalnega sveta, ne le gola veščina njegove uporabe (če pričakujete tečaj za Word™, ste na napačnem mestu).

Naši tečaji so torej namenjeni osnovam delovanja računalnikov in svetovnega spleta ter računalniške logike, vendar pa otroci usvojijo tudi druge zelo uporabne veščine, ki bi jim lahko rekli kar osnove reševanja zapletenih težav. To znanje pa lahko pozneje uporabijo ne le v računalništvu, temveč tudi na drugih (ne)tehničnih področjih, pa naj bo to naravoslovje ali tuji jeziki – vse do filozofije. Prav abstraktna misel je morda najvišji cilj, ki ga poskušamo skupaj doseči.

 

Učni načrt – učenje z igro

Učni načrt je zastavljen obširno, vendar premišljeno. Glede na izkušnje pri učenju prepletamo več pristopov. Osnove spoznavamo predvsem z reševanjem dobro strukturiranih spletnih programov za učenje programiranja. Vzporedno pa uporabljamo tudi številne analogne pripomočke za ponazoritev učnih tematik (od plesa, škarij in papirja, kock do besednih iger). Poudarek je na tem, da otroci z igro usvojijo osnovne logične koncepte »računalniškega jezika« in razmišljanja (zares pa se še ne učimo nobenega dejanskega računalniškega jezika, to pride na vrsto šele po dveh ali treh letih). In rezultat? Otroci že v prvih nekaj mesecih obiskovanja naše šole začnejo samostojno programirati računalniške igre, ki si jih tudi sami zamislijo in v celoti razvijejo!

 

Razvijanje delovnih navad skozi sodelovanje

V Digital School dajemo velik pomen samostojnemu delu in razvijanju delovnih navad. Otroke poskušamo motivirati tako, da so sicer intenzivne učne ure hkrati tudi zabavne, otroke pa na nova področja vabi praktično spoznanje, kako zelo uporabno je lahko njihovo hitro rastoče znanje.

Kmalu začnemo delati tudi v skupinah in morda so najdragocenejša izkušnja prav ti skupinski projekti, pri katerih otroci prevzamejo odgovornost do svojega dela, do projekta kot uspeha vseh sodelujočih ter posledično odgovornost do drugih članov skupine. Skoraj neverjetno je, kako zagnani so lahko otroci pri skupinskih projektih in kako so si pripravljeni pomagati! Prav zato vsaj enkrat letno priredimo t. i. hackathon, prireditev, na kateri sodelujoči svoje igre predstavijo v živo.

 

Posredne koristi obiskovanja tečajev

V računalništvu se angleščini nikakor ne da izogniti, zato je dobra stran obiskovanja naše šole tudi ta, da se otroci posredno učijo jezika. Zaželeno je, da tudi mlajši znajo kakšno angleško besedo – a če je ne, nič zato, saj jim bomo pomagali učitelji, po izkušnjah pa mladi možgani usvojijo tudi vse zahtevnejše strokovne izraze zelo hitro in brez težav.

Podobno velja še za en vidik računalništva: otroci se naučijo geometrijskih osnov (liki, koti ipd.) in nekaterih razmeroma zapletenih matematičnih in logičnih konceptov (dvojiški zapis, spremenljivke, funkcije, zanke) še bistveno prej, kot pa jih obravnavajo v osnovni šoli. Toda po izkušnjah Digital School, ki deluje že vrsto let in jo obiskuje nekaj več kot 1000 otrok tedensko, tudi to ni prevelik zalogaj za mlajše učenke in učence.

 

Otrokova varnost na spletu

Poleg tega namenimo dovolj časa tudi spletni varnosti in »digitalnemu odtisu«, ki ga vsi puščamo na spletu, ter pravilom etičnega obnašanja. Katere informacije lahko delimo z drugimi uporabniki spleta, katerih raje ne in katerih prav nikoli ne smemo, tudi če nas nekdo poskuša v to prepričati? Kaj smemo in česa nikoli, pa čeprav mislimo, da smo na spletu skriti?

Dodati moramo, da učni načrt ne predvideva nobenega dodatnega dela doma (domače naloge, učenje), razen če otroci sami tako želijo. Prav tako jih ne ocenjujemo, edino pravilo je, da morajo za napredovanje v višjo stopnjo tečaja usvojiti najmanj 70 % učne snovi. Tega pa ne preverjamo s testi ali spraševanjem, saj se znanje pokaže pri uspešnem samostojnem delu in projektih.

 

Šola programiranja misli na vse

Šola je namenjena otrokom od 7. do 15. leta. Praviloma jih razporedimo v le dve starostni skupini, saj starost načeloma ne vpliva na potek dela. Tudi če je kdo starejši in bi si želel obiskovati našo šolo, je dobrodošel, mlajši od sedmih let pa bodo imeli verjetno nekaj težav z branjem, obvladovanjem miške in tipkovnice, z novimi besedami in matematičnimi stvarmi v računalniškem svetu. Če pa si želijo, lahko obiščejo enourno predstavitev in se preizkusijo v nalogah, pri katerih lahko presodimo (otroci in mi), ali so jim kos ali pa bi bilo bolje z vpisom še malo počakati.

 

Kdaj vpisujemo v tečaje?

V začetne tečaje vpisujemo otroke tudi med šolskim letom, vsakokrat, ko se jih dovolj prijavi. Zato ni nobene bojazni, da bi mlajši otroci zamudili svojo priložnost ali pa da bi bilo treba na nov vpis čakati vse šolsko leto. V Digital School so zelo dobrodošle deklice, ki se po naših izkušnjah zlahka kosajo z dečki in so na nekaterih področjih še uspešnejše in bolj zagnane. Čeprav so med vpisanimi še vedno v manjšini, so prav v letošnjem letu ženske uporabnice v ZDA ena najhitreje rastočih skupin v računalniškem izobraževanju.

 

Znanje za prihodnost

Človeštvo se v zadnjem času vse bolj zaveda, da je znanje programiranja bistveno predvsem za mlajše generacije. Otroci rastejo v drugačnem svetu kot nekdaj. Telefoni, računalniki, Youtube in Facebook so postali neločljiv del njihovega okolja. Tudi veliko igrač je digitalnih, nekatere lahko celo programiramo. Informacije o skoraj vsem so nam na voljo v iskalnikih, kot je Google, kjer odgovor dobimo v nekaj milisekundah. Toda le gola uporaba vseh navedenih storitev je že danes premalo in prepričani smo, da je program, ki smo ga zasnovali v Digital School, prav zato aktualen in svež.

Matija Torlak

Pokličite nas in se prijavite na brezplačno enourno predstavitev, kjer bodo otroci bolje spoznali zabavno plat učenja programiranja – ali pa izpolnite PRIJAVNI OBRAZEC.
Z veseljem vas pričakujemo!

Programiranje za otroke