Girls_Do_Code – projekt za dekleta

V oktobru 2021 smo v Digital School v sodelovanju s socialnim podjetjem Simbiozo Genesis postavili stopničko višje v implementaciji projekta Girls_Do_Code. V njem si želimo izobraziti 300 deklet, starih med 10 do 11 let. Zanje smo pripravili brezplačno učenje osnov programiranja in logičnega mišljenja. 

V prihodnosti bo nepoznavanje računalniškega jezika izziv

Vsako delo prihodnosti ne bo ravno vključevalo programiranja, a je kljub temu ključno, da se otroci že v mladih letih učijo razumevanja programskih jezikov in drugih digitalnih znanj. Z njihovo pomočjo razvijajo nove načine mišljenja. Programerske veščine so nekaj, kaj lahko v Digital School ponudimo otrokom, da bodo v prihodnosti pripravljeni na tehnološke izzive ter novosti, ki jih (in nas) še čakajo. Zato smo se tudi odločili, da sodelovanje sklenemo s podjetjem Simbioza in organiziramo projekt Girls_Do_Code.

Pomanjkanje deklet v STEM svetu je že znana težava

Programiranje je še vedno v očeh nekaterih poklic moških. Večina deklet izgubi zanimanje za računalništvo med 13. in 17. letom starosti. V Sloveniji še vedno velja prepričanje, da je programiranje dolgočasno ter rezervirano za posebneže oz. “geeke”, kot jim radi rečemo (čeprav vemo, da so “geeki” prav kulski, kajne?).

Vpliv kulture, sistemske ovire, pomanjkanje primernega orodja ter izobraževanj igrajo pomembno vlogo pri odvračanju deklet od vstopa v digitalni svet. Ravno to neravnovesje med spoloma je eden od glavnih vzrokov za to, da se dekleta preprosto ne odločijo, da bodo vstopila v IT industrijo. Še več – dekleta celo skrivajo svojo inteligenco in znanja na teh področjih, saj se bojijo posmehovanja. Verjamemo, da se bo s projektom Girls_Do_Code to spremenilo na bolje.

Girls_Do_Code - v učilnici

Neravnovesje v IT med spoloma v številkah

V letu 2017 so redne študentke matematike na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani predstavljale samo 19,6 % vseh na tem univerzitetnem oddelku. Zgolj 5,8 % študentk je bilo leta 2017 vpisanih v redno univerzitetno smer računalništvo in informatika. Odstotek deklet je bil v istem letu v visokošolskem strokovnem programu še manjši, in sicer 3,8 %.

Z Girls_Do_Code je dovolj delitve poklicev po spolu

Noben poklic se ne bi smel ločiti po spolu, prav tako ne bi smel samo en spol izbirati med določenimi poklici. Zato si želimo 300 dekletom med 10. in 11. letom starosti nuditi možnost dodatnega učenja in znanja, ki ga v rednih šolah zaradi neveščih in neinformiranih učiteljev ter neustrezne opreme ne morejo prejeti. V projektu Girls_Do_Code jih želimo naučiti programiranja in logičnega razmišljanja. Ponujamo jim učenje programiranja v digitalnih učilnicah Digital School, kjer se dekleta spoznavajo z osnovnimi programskimi koncepti, kot so algoritem, zanka, dogodek, pogojnik, funkcija … Vsak na novo osvojeni koncept udeleženke utrjujejo s pomočjo vizualnih orodij v okolju code.org. V okviru tečaja se dekleta seznanjajo tudi s sestavnimi deli računalnika ter z digitalnim odtisom oz. varnostjo na spletu.

Girls_Do_Code - projekt za dekleta

S projektom Girls_Do_Code želimo povišati zanimanje deklet za tehnologijo in STEM poklice, dvigniti digitalno pismenost med njimi ter zmanjšati razliko med spoloma na delovnih mestih v IT sektorju. Zmanjšati želimo predsodke o ženskah v STEM svetu ter s tem dvigniti ozaveščenost staršev za omenjeno področje.

Brezplačen tečaj Girls_Do_Code s pomočjo podjetja Celtra

Od oktobra 2021 do vključno junija 2022 za dekleta med 10. in 11. letom starosti organiziramo 22-urni tečaj programiranja, ki se odvija preko videokonferenčnih orodjih oz. v računalniških učilnicah matičnih osnovnih šol. Srečanja vodijo usposobljeni MIE (Microsoft Innovation Educator) certificirani izobraževalci.

Dekleta na tečajih brezplačno spoznavajo osnovne koncepte programiranja in metode reševanja problemov. Tekom srečanj bodo razvile vsaj 20 lastnih projektov in iger, se naučila varne uporabe interneta in razvijala inovativnost, ustvarjalnost ter delo v skupini.

Kaj nam je uspelo doseči v preteklih letih projekta?

V prvem letu je program uspešno zaključilo 99 deklic, v drugem pa se je število deklet zvišalo na kar 192. Ta so do zdaj naredila več kot 1000 sprogramiranih projektov ter spoznale osnovne programske koncepte. Preko dodatnih aktivnosti so spoznale 3D oblikovanje in tisk, se naučile programirati mobilne aplikacije, sestavile in programirale robota Mila, spoznale varno rabo interneta in se seznanile z delom programerja v podjetju. Kar 93% vprašanih deklic se je zaradi tečaja bolj navdušilo nad programiranjem.

Projekt je omogočen s podporo podjetja Celtra. Organizator in izvajalca projekta sta Digital School in Simbioza Genesis – socialno podjetje.

Več o projektu na tej povezavi.

Učenje Pythona - prednosti za otroke