Girls_Do_Code – projekt za dekleta

Z oktobrom smo v Digital School v sodelovanju s Simbiozo Genesis začeli z implementacijo projekta Girls_Do_Code, preko katerega bomo 112 deklet med 8. in 11. letom učili programiranja. 

V prihodnosti bo nepoznavanje računalniškega jezika izziv

Vsako delo prihodnosti ne bo ravno vključevalo programiranja, a je kljub temu ključno, da se otroci že v mladih letih učijo razumevanja programskih jezikov. Z njihovo pomočjo razvijajo nove načine mišljenja. Programerske veščine so nekaj, kaj lahko v Digital School ponudimo otrokom, da bodo v prihodnosti pripravljeni na tehnološke izzive ter novosti, ki nas še čakajo.

Pomanjkanje deklet v STEM svetu je že znana težava

Programiranje je še vedno v očeh nekaterih poklic moških. Večina deklet izgubi zanimanje za računalništvo med 13. in 17. letom starosti. V Sloveniji še vedno velja prepričanje, da je programiranje dolgočasno ter rezervirano za posebneže oz. »geeke«, kot jim radi rečemo.

Vpliv kulture, sistemske ovire, pomanjkanje primernega orodja ter izobraževanj igrajo pomembno vlogo pri odvračanju deklet od vstopa v digitalni svet. Ravno to neravnovesje med spoloma je eden od glavnih vzrokov za to, da se dekleta preprosto ne odločijo, da bodo vstopila v IT industrijo. Še več – dekleta celo skrivajo svojo inteligenco in znanja na teh področjih, saj se bojijo posmehovanja.

Neravnovesje v IT med spoloma v številkah

V letu 2017 so redne študentke matematike na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani predstavljale samo 19,6 % vseh na tem univerzitetnem oddelku. Zgolj 5,8 % študentk je bilo leta 2017 vpisanih v redno univerzitetno smer računalništvo in informatika. Odstotek deklet je bil v istem letu v visokošolskem strokovnem programu še manjši, in sicer 3,8 %.

Dovolj je delitve poklicev po spolu

Noben poklic se ne bi smel ločiti po spolu, prav tako ne bi smel samo en spol izbirati med določenimi poklici. Zato bomo 112 dekletom med 8. in 11. letom nudili možnost dodatnega učenja in znanja, ki ga v rednih šolah zaradi neveščih in neinformiranih učiteljev ter neustrezne opreme ne bodo prejele. V projektu Girls_Do_Code jih želimo naučiti programiranja in logičnega razmišljanja.

Ponudili jim bomo učenje programiranja v digitalnih učilnicah Digital School, kjer bodo spoznala osnovne programske koncepte, kot so algoritem, zanka, dogodek, pogojnik, funkcija … Vsak na novo osvojeni koncept bodo utrdile s pomočjo vizualnih orodij v okolju code.org. V okviru tečaja se bodo dekleta seznanila tudi s sestavnimi deli računalnika ter z digitalnim odtisom oz. varnostjo na spletu.

S projektom Girls_Do_Code želimo povišati zanimanje deklet za tehnologijo in STEM poklice, dvigniti digitalno pismenost med njimi ter zmanjšati razliko med spoloma na delovnih mestih v IT sektorju. Zmanjšati želimo predsodke o ženskah v STEM svetu ter s tem dvigniti ozaveščenost staršev za omenjeno področje.

Brezplačen tečaj Girls_Do_Code s pomočjo podjetja Celtra

Od oktobra 2019 do vključno februarja 2020 bomo za dekleta 3., 4. 5. in 6. razredov ljubljanskih osnovnih šol organizirali petmesečni tečaj, ki se bo odvijal enkrat tedensko v digitalno opremljenih učilnicah Digital School. Iz osmih ljubljanskih šol smo sestavili osem 14-članskih skupin samih deklet, ki jih bodo vodili usposobljeni in izkušeni izobraževalci s certifikatom MIE (Microsoft Innovation Educator). Učni načrt je prilagojen dekletom.

Aktivnosti, ki jih bomo med drugim organizirali, bodo delavnice 3D modeliranja in tiskanja, osnove elektrotehnike, VR delavnice, delavnice mobilnih aplikacij, oblikovanje oglasov v Java Script, predstavitev poklicev v IT oddelku … Projekt bomo zaključili s hackathonom (hek + maraton; dogodek, ki zahteva vzdržljivost programerjev), kjer bodo dekleta predstavila svoje projekte staršem in predstavnikom partnerskih inštitucij.

Pridružite se nam na misiji prihodnosti in vpišite v Digital School svojega otroka še danes.

Otroški Hackathon