Kako Minecraft vpliva na otroke?

Veliko je staršev, ki s frustracijo v očeh želijo svoje otroke odvrniti od igranja te norije, saj menijo, da jih bo igra Minecraft zasvojila. A kljub temu obstaja kar nekaj tistih, ki se zavedajo prednosti in dobrih učinkov, ki jih lahko igra nudi.

Igra Minecraft vsebuje veliko pozitivnih prvin, ki otrokom ustvarja prijetno izkušnjo igranja.  Je odlično sredstvo, s katerim otroke spodbudimo k učenju, sodelovanju in kritičnem mišljenju.

Poglejmo si prednosti in pozitivne efekte igre ter to, kako na otroke vpliva.

Igra Minecraft

Igra lahko izboljša šolski uspeh

Igra Minecraft vašemu otroku pomaga razvijati sposobnost abstraktnega mišljenja in reševanja problemov. Način spopadanja s težavami je bolj efektiven in prinaša veliko pozitivnih zaključkov. 

98 % vprašanih učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi čez lužo, je mnenja, da je sposobnost reševanja problemov ena od največjih spretnosti, ki jih igra pri otroku razvija. Sposobnosti, ki jih otrok z igranjem prav tako razvija, so kreativnost, efektivnost, bralne in pisne spretnosti, sodelovanje, logično razmišljanje … Veliko učitelje poroča tudi o razvijanju matematičnega znanja, zato menijo, da tudi Minecraft otroke pripravlja na poklice prihodnosti.

Igra Minecraft

Igra uči otroke, kako se spopasti z izzivi

Dean Groom, gamer, pravi, da se med drugim otrok lahko z igranjem igre Minecraft nauči efektivno in konstruktivno spopadati z izzivi. Starši mu pri tem lahko pomagajo že s tem, da ga podpirajo, izkažejo zanimanje za njegovo igranje in otroka preprosto vprašajo: “Kako visok stolp lahko zgradiš?”

Igra lahko izboljša samopodobo otroka

Dr. Mark Griffiths, psiholog, je mnenja, da lahko izobraževalne igre, preko katerih otrok odpira nove levele, močno vpliva na izboljšanje njegove samopodobe. Kasneje v življenju jim bo takšno mnenje o sebi pomagalo pri pogumnejšem tveganju in suverenih odločitvah.

Poleg samopodobe se ob igranju Minecraft igre izboljšata tudi socialna in čustvena inteligenca otroka. Otroci prihodnosti bodo morali obvladati ne le tehnična znanja, temveč bodo morali razvijati tudi mehke veščine, s katerimi bodo konkurenčni na trgu dela. Znali bodo sprejemati pametne rešitve in komunicirati tako z vrstniki, kot drugimi znanci.

Igra Minecraft

A vseeno malenkost pazite …

Ne glede na to, kako dobra in poučna igra je Minecraft, ne smemo pozabiti, da je vsako pretiravanje lahko slabo. Otrok bo ob prekomernem igranju hitro izgubil občutek za čas, zato spremljajte, da bo vedno imel najprej narejeno domačo nalogo ter se pripravil na jutrišnji test. 

startup crawl dan odprtih vrat