3 načini, kako programiranje spodbuja kritično mišljenje

Koncept kritičnega mišljenja obstaja že od časov Sokrata. Kako lahko inovacije 20. stoletja še spodbujajo takšen način razmišljanja?

Kritično mišljenje je sposobnost prevzemanja verovanja ali reakcij na uravnotežen in jasen način. Spodbuja reševanje problemov, samozavest, mentalno fleksibilnost. Verjamemo, da programiranje in računalniška znanja blagodejno vplivajo na kritično mišljenje, in sicer z avtentičnim in realističnim pristopom.

Kritično mišljenje

Zakaj?

Programiranje in kritično mišljenje imata skupen proces

Tako programiranje kot kritično miščjenje si delita naslednje korake v procesu:

  • identifikacija problema oz. naloge,
  • analiziranje problema oz. naloge,
  • začetna oz. prva rešitev,
  • testiranje rešitve,
  • ponavljanje in popravljanje.

Reševanje problemov je odličen primer tipičnega procesa programiranja, saj morajo programerji identificirati težave in jih znati taktno reševati, dokler ne najdejo primerne rešitve.

Vaja dela mojstra

Programiranje ponuja tone priložnosti za razmišljanje izven okvirov. Pestra paleta možnosti v času programiranja otroku dopušča možnost, da trenira svoje spretnosti kritičnega mišljenja v prav vsakem koraku.

Ne obstaja le en pravilen odgovor

V procesu programiranja ni le enega pravilnega odgovora, temveč jih obstaja več. Vsaka spletna stran, animacija, igra itd. imajo drugačno osnovo, funkcionalnost, tehnologijo. Ravno to ponuja otrokom možnosti, da razmišljajo na divergenten način in so fleksibilni pri podajanju idej.

Kritično mišljenje

Kako pa lahko učitelji spodbujajo kritično mišljenje tekom programiranja?

Poiščite vsiljivca

Odličen način za učenje kritičnega mišljenja je, da otroci v že postavljeni kodi poiščejo, kaj je pri njej narobe. Največkrat morajo najti več napak in tudi povedati, kako bi jih lahko popravili oz. zapisali na drugačen način.

Enako, a različno

Pri tej aktivnosti morajo učenci postaviti spletno stran, a navodila vsebujejo različne parametre, zato morajo enako spletno stran postaviti na dva različna načina. Na ta način znajo povezati obliko in funkcijo, prav tako pa postanejo kritični do svojih odločitev.

To in še mnogo več otroci pridobijo pri urah programiranja, zato svojega čim prej vpišite v Digital School Slovenija in mu omogočite svetlo prihodnost.