Pisani svetovi v Minecraftu, ki navdihujejo učitelje in otroke

Leta 2009 je švedski programer Markus Persson v pičlih šestih dneh ustvaril prvo različico platforme, ki jo danes poznamo pod imenom Minecraft. Danes je ta pogruntavščina poznana po vsem svetu. Uporabljajo jo tudi v izobraževalnih procesih, saj predstavlja odlično, zabavno in zanimivo platformo, ki jo obožujejo tako učitelji, kot otroci. Minecraft v šoli je postal aktivnost, ki nikakor ne bi smel manjkati.

Minecraft v šoli – različni svetovi za različne izobraževalne cilje

Minecraft je sestavljen iz različnih svetov, preko katerih se učenci učijo snovi znotraj konkretnega predmeta in teme. Svetove najdemo med vsemi glavnimi predmeti v osnovni šoli – jezikoslovje, matematika, zgodovina, biologija, geografija, fizika, kemija, umetnost in oblikovanje, računalništvo, družba, glasba, etika … Za vsakega učitelja se najde svoj svet, ki ga lahko oblikuje po svoje in prilagodi svojim učnim ciljem v danem trenutku.

Minecraft v soli

Minecraft svet je sestavljen iz različnih lekcij. Učitelji lahko izbirajo med vnaprej pripravljenimi, nekateri pa obstoječe lekcije prilagodijo tako, da ustrezajo namenom vsakega posameznika. Mnogi se poslužujejo tudi možnosti ustvarjanja svojih lastnih lekcij. S tem izrazijo svojo kreativnost ter zavzetost do predajanja znanja na zanimiv in interaktiven način.

Minecraft v šoli omogoča širšo paleto aktivnosti

Učitelji lahko znotraj lekcij učencem pustijo proste roke, da sami gradijo elemente, kot so celice, piramide in podobno. Druga možnost, ki se je prav tako poslužujejo, pa je izobraževalna aktivnost skozi voden svet. V njem se otroci skozi igro sprehajajo in s pomočjo tabel prebirajo informacije o posamezni temi.

Minecraft svet je tudi izredno interaktiven. Učitelj lahko v Minecraftu ustvari t.i. sobo pobega (»escape room«) in v njej predvidi aktivnosti, ki jih morajo učenci rešiti, da bi se lahko prebili do naslednje naloge ali se teleportirali v naslednji prostor. Tekom reševanja nalog znotraj sobe pobega se morajo učenci lotiti nalog tako, da dobro preberejo dane informacije, šele nato pa odgovorijo na naloge, ki jih prejmejo. Ko vse naloge pravilno rešijo, jih za nagrado pričaka prehod v naslednji prostor.

Minecraft v šoli

Minecraft v šoli zato ni zgolj medij za pridobivanje informacij in kopičenje novega znanja v mlade možgančke. Predstavlja namreč tudi način za vzgajanje otroka z nagradami, ki si jih je prislužil sam. Te ga motivirajo in mu dajo zagon za nadaljevanje.

Z načinom dela, ki ga predhodno določi učitelj, se lahko učenci medsebojno tudi povezujejo. Učitelj ima možnost, da v Minecraftu postavi svet, ki je primeren za individualno ali za skupinsko rabo. Medtem, ko se tekom individualnega procesa učenja otrok zaveda svoje lastne odgovornosti za uspeh, znotraj skupinskega učenja pridobi občutek odgovornosti za timsko delo.

Minecraft v šoli navdušuje že samo z idejo

Po pogovorih z učitelji smo težko prišli do informacije, kaj je mladostnikom v Minecraftu najbolj zanimivo. Večina je mnenja, da so otroci nad platformo navdušeni že samo, če nanjo zgolj pomislijo.

Tisto, kar je skupno vsem, je ideja, ki jo Minecraft v šoli predstavlja. Minecraft je oder, na katerem lahko vsi, tako učenci, kot učitelji, izražajo svojo kreativno žilico in se na njem sprostijo, a hkrati mnogo naučijo.

Stvaritve učencev, ki jih imamo možnost videti tekom tečajev Minecrafta, so navdušujoče. Otroci snujejo kompleksne podvodne svetove, v zahvalo učiteljem ustvarjajo predmete, ki so predstavljali rdečo nit med tečaji … Tisti, ki so bolj fascinirani nad tehničnim svetom, uporabljajo rdečevec (»redstone«), ki prevaja električni tok, in z njim gradijo različne mehanizme in naprave, ki v Minecraft svetu delujejo. V Minecraftu ni omejitev. Učence in učitelje omejuje zgolj njihova domišljija.

Minecraft v šoli - diploma Digital School

Kje najti gradiva za Minecraft v izobraževalnem procesu?

Pisano paleto možnosti, ki jo ponuja Minecraft v šoli, je potrebno zgolj zagrabiti in jo vzeti za svojo. Učenje s pomočjo te platforme izboljša učni uspeh, uči otroke, kako se spopasti z izzivi, izboljša samopodobo, omogoča boljše prostorsko zavedanje ter spodbuja kreativnost otrok. Več o prednostih smo že pisali na blogu Kako Minecraft vpliva na otroke?). 

Olajševalna okoliščina preskoka na Minecraft miselnost za učitelje je v tem, da od njih ne zahteva veliko začetnega vložka. To ni znanstvena fantastika, temveč izredno obvladljiva platforma za vse tiste, ki si želijo v svoje učne ure pripeljati svobodni duh, ki bodri uporabnike k razvoju kreativnega mišljenja.

Za vse učitelje, ki bi želeli preizkusiti Minecraft v šoli, a ne vedo, kako, je na voljo spletna stran z gradivi education.minecraft.net.

Tehnologija v izobraževalnem procesuUčenje Pythona - prednosti za otroke