112 deklet osvaja programerska znanja prihodnosti

Zakaj?

S projektom Girls_Do_Code želimo:

  • povečati zanimanje deklet za tehnologijo in druge STEM poklice,
  • dvigniti nivo digitalne pismenosti med njimi,
  • zmanjšati razlike med spoloma na delovnih mestih v IKT sektorju,
  • ovreči predsodke o ženskah na STEM področju.

Ker spol ne sme vplivati na izbiro poklica, niti določen poklic ne sme biti rezerviran samo za en spol, smo se odločili, da bomo 112 dekletom med 8. in 11. letom starosti ponudili brezplačno učenje osnov programiranja in logičnega mišljenja.

Kaj?

Dekleta bodo brezplačno spoznala osnovne koncepte programiranja, metode reševanja problemov, izvedla in razvila vsaj 20 lastnih projektov ter iger, se naučila varne uporabe interneta in razvijala inovativnost, ustvarjalnost ter delo v skupini.

Med drugim bomo tečaje popestrili z obiskom podjetja Celtra d.o.o., kjer se bodo dekleta pobliže srečala z zaposlenimi v IKT sektorju. Udeleženke bodo imele možnost sodelovati na delavnici 3D modeliranja in tiska, delavnici izdelave mobilnih aplikacij, VR delavnici in delavnici reševanja Enigme.

Kdo, kdaj in kje?

K projektu smo priključili 112 deklet od 3. do 6. razreda petih ljubljanskih šol, ki sestavlja osem 14-članskih skupin.

MIE (Microsoft Innovation Educator) certificirani izobraževalci vodijo deklicam prilagojene programe v modernih računalniških učilnicah.

Tečaji potekajo od oktobra 2019 do vključno marca 2020 1x tedensko v prostorih Digital School.

Celtra d.o.o.

Kako?

Projekt je omogočen s podporo podjetja Celtra. Organizator in izvajalca projekta sta Digital School in Genesis Simbioza – socialno podjetje.

Podporniki projekta

Mestna občina LjubljanaNomago