Deset prednosti izobraževanja STEM

STEM je angleška kratica za znanost (science), tehnologijo (technology), inženirstvo (engineering) in matematiko. Izobraževanje v okviru STEM je pomembno, saj povezuje mnoga področja našega življenja. Znanost je prodrla v vse pore življenja, tehnologija se nenehno razvija, inženirstvo daje osnove za gradnjo, matematika pa je del skoraj vsake zaposlitve.

IZOBRAŽEVANJE  STEM JE KLJUČNO ZA USPEH

Izobraževanje STEM združuje koncepte, ki se običajno poučujejo posamič in pri različnih predmetih. Tu pa gre za pomembnost situacij iz resničnega življenja. In takšno učenje pomaga učencem povezovati dejstva v združeno paradigmo.

Starši, ki svojega otroka podpirate pri izražanju vsakdanje kreativnosti, ga s tem tudi približate svetu STEM.

Ste se vprašali, zakaj STEM?

STEM izobraževanje

1. PRIPRAVLJENI NA PRIHODNJE TEHNOLOŠKE INOVACIJE

STEM uči, kako proaktivno spremljati tehnologijo in znanost. Pripravlja nas na tehnološke inovacije, ki jih bomo brez dvoma doživeli v svojem življenju. Tehnologija je z vsakim dnem pomembnejši vidik naše družbe in važno je, da se otroci tega zavedajo.

2. RAZVOJ SPRETNOSTI PRI REŠEVANJU PROBLEMOV

Izobraževanje STEM razvija in spodbuja otroke h kreativnemu reševanju problemov. S tem namenom razvijamo veščine, s katerimi se otroci naučijo probleme analizirati, načrtovati rešitve ter jih nenehno aktivno izboljševati.

3. BOLJŠE RAZUMEVANJE KONCEPTOV

Pridobljena znanja in koncepte otroci vseskozi razširjajo in poglabljajo. To jim pomaga k vse boljšemu razumevanju sveta okoli njih.

4. APLIKATIVNOST ZNANJA

Tudi v zunajšolskem okolju poskušamo motivirati za način izobraževanja STEM, to pa pomeni, da je znanje predstavljeno tako, kot ga praktično uporabljamo v resničnem svetu. Na  tak način otroci ponotranjijo in povezujejo vsa pridobljena znanja.

5. POVEČANJE KREATIVNOSTI IN INOVATIVNOSTI

V sožitju z znanostjo in tehnologijo lahko vodi kreativnost do odlične kariere ne le na področjih, kot sta arhitektura in grafično oblikovanje. V inovacij polnem svetu je prav kreativnost gorivo za tehnologijo in nove ideje, kreativen pogled pa učencem omogoča, da uzrejo probleme v drugačni luči in razmišljajo zunaj ustaljenih okvirjev.

STEM izobraževanje

6. UČENJE TIMSKEGA DELA, SODELOVANJA IN KOMUNIKACIJE

Izobraževanje STEM naj bo dostopno otrokom različnih starosti in sposobnosti. Tudi pri heterogeni skupini moramo spodbujati možnosti za skupno in kakovostno učenje. Komuniciranje in iskanje učinkovitega načina za reševanje problemov sta skupaj s pisanjem poročil in podajanjem informacij dobra podlaga za nadaljnje aktivnosti.

7. SPODBUJANJE K TVEGANJU IN POSKUŠANJU

Opazovanje, razvijanje ideje in preizkušanje rešitev spodbujajo otroke, da na ključni ravni sprejmejo tveganje, ki se mu bi sicer rade volje izognili. Otroci, ki se na ta način postavijo za svojo zamisel, jo tudi precej verjetneje uresničijo. Tudi če jim prvič ne uspe, poskušajo, dokler ne pridejo do želene rešitve.

8. CELOVIT PROCES UČENJA

Učenci se pri izobraževanju STEM spoznajo s celovitim sistemom učenja – od začetka do konca. Veščine, ki jih pridobijo, jim pomagajo pri raziskovanju, načrtovanju, zbiranju podatkov, oblikovanju, sklepanju … To so ključne veščine, ki v otrocih zbujajo željo po reševanju problemov.

9. GRAJENJE VZTRAJNOSTI

Učenci svobodno razvijajo svoje kritično mišljenje in ustvarjanje. V varnem okolju so tudi  možnosti za poskušanja, padce in ponovno poskušanje. To otroke nauči vztrajnosti in premagovanja težav. Tako bodo samozavestnejši na poti k svojim ciljem, bolje bodo znali oceniti, kako blizu ali daleč je.

10. VESELJE Z UČENJEM

Pri izobraževanju STEM se pri otrocih gradijo pozitivna čustva do učenja in raste želja po novih znanjih. STEM spodbuja radovednost in potrjuje, da so učenci praviloma željni novosti.

Kljub formalni enakopravnosti moških in žensk slednje še vedno dosegajo izredno majhen delež med zaposlenimi v tehnološkem svetu.

Vas zanima, kako hčerko navdušiti nad znanji STEM? 

 

Anja Damjanović za Digital School