Aplikacioni ka per qellim te i ndihmoje te gjithe nxenesit per testin e arritshmerise ne klasen e 9. Ka 6 lende dhe cdo lende i ka peraferisht deri ne 4 teste. Cdo test i ka deri ne 10 pytje dhe pytjet jane prej testeve te kaluara.

Potrebna znanja

  • Znanje 1
  • Znanje 2
  • Znanje 3
Most Recent Projects