Socialna izolacija ali Kako v Digital School potekajo spletni tečaji

Minilo je že dobrih šest tednov od razglasitve epidemije, ki je močno vplivala na celoten potek tudi naših tečajev. V trenutku smo se bili primorani preusmeriti na splet. Tri, štiri in v enem dnevu je bila že postavljena alternativa sicer odlično zastavljenim tečajem v naših prostorih – spletni tečaji.

Spletni tečaji

Spletni tečaji so spremenili dinamiko skupin

Odkar se je učenje preselilo na splet, se je dinamika skupin precej spremenila. Sprva je učenje na daljavo izgledalo malenkost kaotično, saj so se takšnega načina dela morali navaditi tako učenci, kot učitelji. Potek ure je v spletni učilnici malo drugačen. Prvih nekaj minut je namenjenih zbiranju učencev in priključitvi mikrofonov, nato se učitelj posveti novi snovi. Včasih se zgodi, da kdo od učencev zamudi in je potrebno odpredavano vsebino na kratko obnoviti.

Spletni tečaji so spremenili pravila spletne učilnice

Tudi pravila dela v spletni učilnici so drugačna od pravil v naših prostorih. Najpomembneje je, da govori le ena oseba naenkrat, saj se drugače tečajnike in učitelja težko razume. Učenci tako z izklopljenimi mikrofoni počakajo na konec razlage. Če imajo vprašanje ali želijo kaj povedati, dvignejo roko s posebnim gumbom in učitelj jim ob prvi priložnosti da besedo.

Ker se tečaji snemajo, je spoštovanje med učenci in učitelji ključno. Učenci se trudijo, da med snemanjem delavnice učitelju ne segajo v besedo in ne rišejo po ekranu, saj se zavedajo, da bo kasnejši posnetek, ki je namenjen ponavljanju snovi, v tem primeru manj uporaben. Kadar je nujno potrebno, lahko učitelj poskrbi za disciplino tudi tako, da sodelujočim onemogoči vklapljanje mikrofonov in jih nazaj vklopi takrat, ko je razlage konec in je čas za vprašanja.

Pomembno je, da so otroci aktivni in delajo domače naloge

Spletni tečaji vsekakor nudijo manj osebnega stika, zato je težje spremljati odzivnost in hitrost razumevanja učencev. Pri tem je pomembno, da otroci aktivno postavljajo vprašanja, ko česa ne razumejo, in povejo, ko so naloge že opravili. Z namenom ponavljanja snovi smo na nekaterih tečajih uvedli tudi domače naloge – učitelji z otroki po koncu ure delijo posnetek tečaja ali drugo gradivo, ki vsebuje predavano snov, in pripravijo dodatne naloge. Priprava teh gradiv pa vzame tudi nekaj dodatnega časa. Za posamezno aktivno uro učenja tako učitelji potrebujejo skupno več ur priprav.

Spletni tečaji

Spletni tečaji na obraze pogosto privabijo nasmeh

Učitelji in tečajniki se ne le na vse pretege trudijo za izvedbo delavnic, temveč se tudi zabavajo. Učencem je izredno simpatično, ko nekateri učitelji pokažejo svoje šibke sposobnosti risanja z računalniško miško, ali ko jim ne uspe deliti ekrana na tak način, kot so si zadali. Kadar učitelji svoje šibkosti pokažejo in se jim nasmejijo, se tudi učenci bolj sprostijo in imajo manj zadržkov pri postavljanju vprašanj ali delanju napak.

Vsem lepa hvala

Pohvaliti želimo vse svoje učence, ki se motivirano udeležujejo spletnih tečajev. Za to je zaslužen tudi odnos, ki so ga predhodno imeli z učiteljem, in vzdušje v skupini, ki je pri vseh izredno pozitivno. Na tem mestu bi se radi zahvalili tudi staršem, ki učencem pomagajo pri tečajih, saj močno pripomorejo k višjemu nivoju motivacije in dojemanju snovi.

Zavedamo se, da učenje na daljavo ni idealno, a verjamemo, da je kljub temu primerna in kvalitetna alternativa.Četudi so spletni tečaji za mlajše udeležence večji izziv, saj potrebujejo več pomoči staršev, je ravno takšen način učenja dobra priložnost za spoznavanje chat programov in uporabe računalniških dodatkov, kot so slušalke, mikrofon, zvočniki, kamere … Tudi to so neprecenljiva znanja, ki jim bodo še kako prišla prav v prihodnosti.

Poletne knjige