8 prednosti tehnologije v izobraževalnem procesu

Tehnologija je postala središče naših življenj v skoraj vseh okoljih. Izobraževanje ni izjema, saj so otroci od vrtca dalje obkroženi s tehnologijo. Dandanes si tudi oni sami težko predstavljajo dni brez mobilnih telefonov, računalnikov in televizije.

Kljub hitremu razvoju tehnologije se ta v izobraževalni proces integrira počasneje, kot drugje. Veliko šol še vedno uporablja analogne pripomočke, kot so zvezki, učbeniki, table, plakati, kar je lahko posledica pomanjkanja finančnih sredstev. Kljub temu so nekatere izobraževalne ustanove investirale v tehnologijo in jo že vključile v svoje učilnice. Zastarele projektorje so tako zamenjale pametne table in tablice različnih blagovnih znamk, ki popestrijo izobraževalni proces.

Tehnologija v izobraževalnem procesu ima veliko prednosti. Poglejmo si, katere. 

Tehnologija v izobraževalnem procesu ima veliko prednosti

Tehnologija v izobraževalnem procesu in njene prednosti

Vključenost

Učenci, ki v učilnicah uporabljajo tehnologijo, so v proces bolj mentalno vključeni. Ko jim šola omogoča 1:1 interakcijo s tehnološkimi pripomočki, je vključenost učencev vsekakor prednost, saj se ta popolnoma nevidno in tiho prikrade v celoten proces. Veliko učiteljev uporablja interaktivne programe, ki so namenjeni učenju, predvsem takšne, ki zahtevajo od učencev odgovarjanje na hitra vprašanja v namene ponovitve prejšnje učne ure. Igrificirano učenje doda celotnemu izobraževalnemu procesu zabavno noto, ki jo lahko pospremi tudi točkovanje ter zdrava tekmovalnost med vrstniki, kdo je boljši.

Sodelovanje

Tehnologija v izobraževalnem procesu pomaga pri boljšem vrstniškem sodelovanju. Včasih so učenci v skupinah pripravljali plakate, ki so še nekaj dni zatem viseli na vratih, dokler niso pristali na tleh, danes pa tehnologija mladostnikom omogoča ustvarjanje digitalnih (skorajda večnih) projektov, raziskovanje, generiranje novih idej … Skupaj pišejo in rišejo v isti dokument, kar spodbuja sodelovalno miselnost med njimi.

Inkluzivnost

Tehnologija v izobraževanju omogoča vključenost učencev, ki tega niso pogosto deležni. Veliko otrok s posebnimi potrebami se ravno s tehnologijo uči pisati, izgovarjati, brati in reševati matematične zagate. Programi, ki jih uporabljajo, zaznavajo slovnične napake, bralniki označujejo besedila, ki zahtevajo globje razumevanje, poudarjajo spletne strani, ki so vredne dodatne pozornosti … Glede na hiter razvoj tehnologije je celo bolje, da se učenec čim prej navadi na uporabo računalnika med učenjem, saj mu bo ta pomagal tudi v srednji šoli in v študijskih letih.

Diferenciacija

Tehnologija v izobraževalnem procesu omogoča učencem dostop do različnih vrst programov in informacij z le enim pritiskom na gumb. Učitelji lahko tako opolnomočijo svoje varovance in jim prilagodijo nalogo glede na njihov interes, hkrati pa jim lahko pomagajo pri izbiri programov, ki bodo posameznikom dodatno razložili snov, ki je še ne dodobra razumejo. S takšnim načinom uporabe tehnologije se učitelj individualno posveti prav tistim učencem, ki ga potrebujejo, brez strahu, da bi se drugi počutili izključeno.

Kdaj bo tehnologija v izobraževalnem procesu zamenjala analogne pripomočke

Produktivnost

Za analogne pripomočke je potrebno skrbeti, jih vzdrževati in jih menjati, ko so zrabljeni. Nasprotno pa lahko učenci in učitelji tehnologijo uporabljajo takrat, ko si to zaželijo. Postavitev rokov za dokončanje naloge tako poteka kar v digitalnem koledarju, programi za pisanje ne potrebujejo šiljenja in spletne knjige se ne morejo izgubiti, kot tiste iz knjižnice. Ker je tehnologija mladostnikom neprestano dostopna, učenci do virov dostopajo takoj, kar jim omogoča racionalno upravljanje s časom in prostorom.

Kreativnost

Vsebina, ki jo najdemo na spletu, nima meja. Tisti, ki so zainteresirani za določeno tematiko, si o njej zlahka preberejo na spletnih virih ter na ta način pridobivajo nove ideje. Tablice omogočajo tako spletno učenje, kot tudi risanje in prosto ustvarjanje, kar spodbuja kreativno razmišljanje tudi pri najmlajših.

Avtomatizacija

Velika prednost tehnologije v izobraževalnih procesih je avtomatizacija. Učitelji učno uro naložijo na ustrezen portal in vsak učenec ima do nje dostop še v istem trenutku. Zapisovanje ocen na splet omogoča tudi staršem takojšen vpogled v uspešnost njihovih otrok, učiteljem pa sprosti tistih nekaj minut, ki jih porabijo za druge naloge.

Osredotočenost v prihodnost

Nismo ravno prepričani o specifičnih službah, ki bodo naše otroke čakale, ko odrastejo, a nekaj je zagotovo – vsaka od ponujenih možnosti bo tesno prepletena s tehnologijo. Potrebovali bodo visok nivo tehnoloških kompetenc ne glede na kariero, ki jih bo čakala. Majhna sprememba miselnosti v sedanjosti, s katero bi otrokom še bolj približali tehnologijo v izobraževalnih procesih, bo otrokom brez dvoma pomagala v prihodnosti.

Epidemija in programiranjeMinecraft v šoli