Prednosti učenja programiranja za otroke in najstnike

Kako tehnologija deluje?

Digitalna tehnologija je v večji meri prisotna na vsakem koraku, saj se otroci srečujejo s pametnimi telefoni in drugimi napravami že od malega. Ko se otroci prvič srečajo s programiranjem (kodiranjem), vsaj v grobem že vedo, kako ta tehnologija deluje. Izredno pomembno pa je, da vedo, kaj vse poteka v ozadju.

 

Prednosti učenja programiranja

Otroci morajo razumeti, kaj te naprave poganja in da njihovo delovanje ni čarovnija, temveč dovršen sistem. Vso tehnologijo namreč poganjajo operacijski sistemi in računalniški programi, ki temeljijo na logični programski osnovi.

Poznati ozadje moderne tehnologije je le ena od prednosti učenja programiranja. Druge prednosti so povezane z načinom mišljenja in razvijanjem spretnosti, ki bodo našim ciljnim skupinam zagotovo prišle prav v prihodnosti.

Učenje programiranja z grafičnimi bloki.

Naučijo se »računskega razmišljanja«

Ko se otroci učijo branja in pisanja kode (programiranja), razvijajo kognitivne spretnosti in se naučijo metodičnega razmišljanja, ki vodi do reševanja računskih problemov. Sposobnost videti problem v popolnoma drugi luči vključuje abstraktno razmišljanje, logično organiziranje in analiziranje podatkov, deljenja problemov na manjše dele, izvajanje delnih postopkov in vrednotenje rezultatov. S takim računskim mišljenjem (computational thinking) lahko nato rešujejo tudi praktične vsakdanje in življenjske probleme.

Naučijo se uporabljati logiko

Logično mišljenje je ključno za kodiranje in programiranje. To so koraki, ki vodijo do želene rešitve. Ti vključujejo ponavljanja, selekcijo, pogojne in druge logične stavke.

Naučijo se reševanja problemov

Programiranje uči otroke razdeliti problem na več delov. Ta prijem brez težav lahko prenesejo tudi na druga področja. Znanstveniki probleme rešujejo tako, da postavljajo hipoteze in jih sistematično preizkušajo eno za drugo. Avtomehaniki rešujejo težave z avtomobili tako, da dele ločijo in zamenjajo nedelujoče z drugimi. Programerji prav tako postavljajo hipoteze, ko gradijo svoje sisteme, pri nedelujočih pa preizkušajo, katera rešitev bi težave lahko odpravila.

Naučijo se, kako stvari delujejo

Otroci se pri programiranju naučijo razvijanja stvari z namenom, da bi te delovale. Specifično znanje prenesejo na točno določene cilje.

Naučijo se soočiti s problemi

Med programiranjem se otroci nujno srečajo z napakami in iskanjem novih rešitev, ki bi te odpravile. Znova in znova poskušajo najti pravilno kodo, dokler problem ni rešen.

Naučijo se strukturiranega razmišljanja

S pomočjo majhnih koščkov pridejo do rešitve.

Razumejo algoritme

Algoritemsko mišljenje je sposobnost definirati jasne korake, da bi nekaj delovalo. To vključuje računalniške koncepte, kot so ponavljanje, zaporedja in pogojna logika. Dejansko pa tudi v vsakdanjem življenju vsi uporabljamo algoritme, ne da bi sploh vedeli, da to počnemo. Algoritemsko mišljenje omogoča tudi otrokom analizirati probleme ter razmišljati korak za korakom.

Naučijo se vztrajnosti

Otroci se naučijo vztrajnosti, kadar njihov projekt ne deluje tako, kot so si zamislili. Primorani so analizirati težavo, ugotoviti vzrok zanjo in razmisliti o tem, kako bi jo rešili.

Razvijajo svojo kreativnost na zabaven način

Otroci obožujejo tehnologijo in stvari, ki »čarobno« delujejo, jim dajo nov zagon in motivacijo. Učenje programiranja spodbuja njihovo kreativnost in improvizacijo, ko imajo na voljo le omejena orodja. Dosežek jim upravičeno vzbudi ponos, kar pripomore tudi k izboljšani samopodobi.

Razvijajo spretnosti za prihodnost

Vse več tehnologije v naših življenjih bo v prihodnosti zahtevalo veliko programerjev, ki bodo sposobni tehnologijo obvladovati. Programiranje je že danes in bo tudi v prihodnje izredno cenjeno delo. S programiranjem se otroci naučijo pomembnih spretnosti in znanj za prihodnost, kot je kritično mišljenje, komunikacija, sodelovanje ter kreativnost.

Razumejo matematiko

Programiranje otrokom pokaže, kako uporabna je lahko matematika in zakaj. Programski jeziki navadno vključujejo mnoge matematične izraze, ki morajo biti natančno zapisani, da bi lahko programi pravilno delovali.

Spoznajo svojo strast, ki jim je v pomoč pri izbiri poklica prihodnosti

Programiranje bo zelo verjetno najhitreje rastoči poklic v naslednjh nekaj desetletjih. Umetna inteligenca, robotika, stroji in rudarjenje podatkov je le nekaj področij, kjer bodo programerji zagotovo zelo iskani. Otroci, ki spoznajo programiranje, lahko že zelo zgodaj razvijejo strast do tega področja in ugotovijo, da je prav to tisto, kar si v življenju najbolj želijo početi.

Programiranje prinaša prihodek

Veliko je zgodb o najstnikih, ki so z domišljijo ustvarili operacijske sisteme, aplikacije, igre in spletne strani in z njimi obogateli že v mladih letih. Toda tudi če ne pričakujete bogastva, si lahko vaš otrok z znanjem programiranja zagotovi prihodnost.

Naučijo se razmišljanja izven okvirjev

Programiranje otrokom prinaša sporočilo, da se vse da doseči, če se le hoče. Z vse večjim vplivom tehnologije beseda »vse« dobi še širši pomen, to pa vodi do razvoja družbe in izboljšanja načina življenja.