Učenje programiranja za otroke v Digital School

Programiranje za otroke

Programiranju pravimo v Digital School abeceda digitalne dobe. Vsak otrok naj ima priložnost spoznati, kako računalniki in programi delujejo in kako otroci in mladostniki lahko soustvarjajo svet v digitalni dobi.

Tečaji programiranja za otroke in mladostnike so namenjeni učenju programiranja, osnovam delovanja računalnikov, učenju programske logike z uporabo logičnega (računskega) razmišljanja, seznanjanju otrok z digitalno sledjo ter ne nazadnje tudi z bontonom obnašanja na svetovnem spletu. Vendar pa otroci usvojijo tudi druge zelo uporabne veščine, ki bi jim lahko rekli kar osnove reševanja zapletenih problemov. To znanje lahko pozneje uporabijo ne le v računalništvu, temveč tudi na drugih (ne)tehničnih področjih, pa naj bo to naravoslovje ali tuji jeziki – vse do filozofije. Na takšen način spodbujamo znanja STEM: več o tem lahko preberete tu.

 

Učni načrt Digital School

Učni načrt je zastavljen obširno, vendar premišljeno. Glede na izkušnje pri učenju prepletamo več pristopov. Osnove spoznavamo predvsem z reševanjem nalog v dobro strukturiranih spletnih programih za učenje programiranja (code.org,  Scratch,  Kodu,  App Inventor,  Stencyl), vendar vzporedno uporabljamo tudi številne analogne pripomočke za ponazoritev učnih tematik (od plesa, škarij in papirja, kock do besednih iger).

Poudarek je na tem, da otroci z igro usvojijo osnovne logične koncepte »računalniškega jezika« in razmišljanja. Otroke učijo programiranja v računalniških učilnicah naši izkušeni izobraževalci.

Učni načrt sestavljajo tri stopnje:

  • učenje reševanja problemov s spodbujanjem logičnega razmišljanja
  • učenje programiranja s programiranjem iger, kvizov, lastnih otrokovih projektov
  • učenje programiranja s programiranjem mobilnih aplikacij in spletnih strani ter spoznavanje programskih jezikov
Tečaji programiranja za otroke in mladostnike

Osnove programiranja za otroke – česa se otroci naučijo?

Spodbujamo samostojno delo

Programe Digital School je v tujini obiskalo že več kot 4000 otrok. Po štirih mesecih tečaja otroci že znajo samostojno programirati igre, v drugem letu tečaja pa že samostojno programirajo mobilne aplikacije in spletne strani. Zaključek vsakega tečajnega leta otroci in mladostniki izvedejo tako svoj lastni projekt kot tudi timski projekt, v skupini pa sodelujejo tudi na zaključnem dogodku, otroškem hackhathonu.

 

Učenje programiranja – delovne navade in vrednote

Poleg programiranja v Digital School učimo otroke osnov sodelovanja v delovnem okolju. Otroci začutijo, kaj pomeni uspeh in kaj neuspeh delovne skupine kot celote. Precejšen delež vpisanih otrok sprva ni znal sodelovati v skupini, niso se čutili dovolj povezani in ne del skupine. V šoli ne poudarjamo le individualnega napredka otrok kot posameznikov, temveč spodbujamo (so)delovanje v skupini, skupinskega duha, medsebojno pomoč in povezanost.

 

Trdi orehi so dobra motivacija!

Učni načrt je zasnovan tako, da so otroci od časa do časa postavljeni pred izziv. Vsako učno uro jih soočimo s problemom, ki je težji kot pri prejšnji uri, in tako preizkusimo otrokovo potrpežljivost in vztrajnost. Ti sta namreč pri delu ključni, saj se tudi odrasli dnevno ne srečujemo le s predvidljivimi situacijami. Tako pripravljamo otroke, da se bodo pripravljeni spopasti s problemi, ki so trdovratnejši, kot smo sprva mislili.

 

V Digital School  se osredotočamo na:

  • učenje računalniškega programiranja
  • sodelovanja in delovanja v skupini
  • spoznavanje tehnološke zgodovine
  • digitalno kulturo in spletno varnost

 

Predvsem pa poudarjamo medsebojno spoštovanje in sodelovanje ter psihološko pripravljenost na izzive, ki naše otroke čakajo v prihodnosti.

Bi želeli svojega otroka vpisati v šolo, ki vodi do poklica prihodnosti? Prijavite ga v Digital School in mu zagotovite znanje, ki ga bo v razvitem svetu zlahka unovčil.

PRIJAVNI OBRAZEC

 

Matija Torlak