Programiranje je znanje za prihodnost

Zakaj je programiranje abeceda digitalne dobe?

V zadnjih letih je programiranje postalo zelo pomembno in na globalni ravni poželo veliko pozornosti. V Združenih državah Amerike so stekla celo pogajanja o tem, da bi se programiranje vključilo v osnovne in srednje šole kot obvezni predmet. Človeštvo se vse bolj zaveda, da je znanje programiranja bistveno predvsem za mlajše generacije. Otroci danes rastejo v bistveno drugačnem svetu kot nekdaj. Telefoni, računalniki, Youtube in Facebook so postali neločljiv del njihovega okolja. Tudi nekatere igrače so danes že digitalne in nekatere lahko celo programiramo.

 

Programiranje za otroke

Programiranje za otroke – razumevanje delovanja računalnika, čudeža digitalnega sveta.

Več kot le uporaba računalnika

Ob učenju programiranja učenci razvijajo svoje sposobnosti in začenjajo razumeti delovanje današnjega digitalnega sveta. Otrokom omogočimo, da tega sveta ne dojemajo kot čarovnijo ali čudež, ki se zgodi »kar tako«, temveč kot preplet logike in znanosti, ki poganjata celotno tehnologijo.

Velika razlika je med golo uporabo računalnika in razumevanjem logike, ki se skriva za njegovim delovanjem. Verjamemo, da je za otroke ravno razumevanje delovanja računalnika in računalniške logike bistven korak naprej na tem področju. S tem, ko se naučijo osnov programiranja, začnejo gledati na digitalni svet okrog sebe drugače. Z znanji, ki jih bodo vaši otroci pridobili, bodo ne nazadnje ta svet sposobni tudi aktivno spreminjati. In ravno to bo za otroke prava čarovnija!

 

Programiranje za otroke

Aktivno ustvarjanje digitalnega sveta – programiranje postane za otroke navdušujoča čarovnija!

Digital School ve, kako vašega otroka pripraviti na svetlo prihodnost

Človeštvo bo vse bolj odvisno od tehnologije. Že dandanes pasivna uporaba računalnika in spleta ne zadošča, saj bodo otroci morali digitalni svet okoli sebe ne samo razumeti, temveč tudi nadzorovati. Tak koncept izobraževanja o globalni digitalni pismenosti izvajamo v nedavno odprti Digital School Slovenija. V ta namen smo oblikovali izobraževalne programe za otroke od 7. do 15. leta starosti, s katerimi smo začeli izobraževati prve generacije programerk in programerjev. Po dokončani 4. stopnji programa bodo sposobni pisanja računalniških programov, oblikovanja animacij, iger in še mnogih drugih digitalnih vsebin, ki si jih bodo v tem času zamislili sami.

 

Anja Damjanović za Digital School 

 

Vas zanima, ali bi se hotel vaš otrok začeti ukvarjati s programiranjem? Vpišite ga na brezplačno enourno predstavitev naše šole in mi ga bomo navdušili! PRIJAVNI OBRAZEC