Kako programiranje pomaga vašemu otroku do varne uporabe spleta?

Smiselno bi bilo, da bi v Sloveniji začeli dajati večji poudarek na digitalnem državljanstvu, ki bi bilo enako pomembno, kot lepo vedenje na igrišču pred šolo. Programiranje bi moralo zaradi številnih prednosti postati enako pomembno, kot drugi tuj jezik, saj bi se s tem povečala tudi varnost na spletu.

Ves poudarek na pomembnosti znanja programiranja se vam morda zdi pretiran, a zavedati se je potrebno, da je programiranje eden od načinov, s katerim otroci postanejo odgovorni digitalni državljani. Mladi se srečujejo s tehnologijo že pri treh letih (in tudi prej) in starši ne morejo več mimo dejstva, da jih morajo že navsezgodaj učiti varnosti na spletu.

Varnost na spletu

Kako pa ravno programiranje pomaga do boljše varnosti na spletu?

Znanje programiranja pomaga otrokom, da razumejo digitalni svet, v katerem živijo. Tako, kot sta pisanje in branje pomembni veščini za analogni svet, je programiranje nujno potrebno za digitalni svet in varnost na spletu.

Med procesom učenja programiranja otroci postanejo odgovorni digitalni državljani. Spretnosti, kot sta kritično mišljenje in reševanje problemov, sta ključni za znanje kodiranja, kar pa pomaga otrokom, da sprejemajo primerne odločitve na podlagi znanih dejstev. S programiranjem se bo otrok naučil tudi t.i. spletnih kompetenc, kot so varnost njegove identitete, pomembnosti digitalnega odtisa in identificiranje potencialnih digitalnih groženj.

Otroci bodo z znanjem programiranja pridobili občutek za zdravo uporabo spleta od vsega začetka. Če vzljubijo programiranje, bodo motivirani, da sledijo pravilom, ki tu veljajo.

Varnost na spletu

Kdaj naj bi bil otrok pripravljen za učenje programiranja?

Dobra novica je, da četudi je vam kot staršem beseda programiranje španska vas, otroci hitro dojamejo moderni jezik. Raziskave kažejo, da so primerna leta za učenje programiranja že, ko otrok dopolni pet let.

Otroci med petim in enajstim letom starosti imajo veliko potenciala, da razumejo in obvladajo algoritme ter logiko programiranja, zato bi bilo škoda, da ga ne bi izkoristili in mu v najboljših letih vcepili znanje, ki ga bodo kot odrasli še kako potrebovali.

Kako otroka podpreti pri programiranju?

Učenje programiranja je lahko enostavno, zabavno in lahko dosegljivo. V Digital School temu tudi stremimo in poskrbimo, da so naši tečaji dostopni otrokom, celoten proces pa je zapeljan skozi igro in zabavo.

Otroka lahko pri tem podprete tudi doma. Spremljajte, kaj se uči, in poskusite se učiti z njim. Vedno bodite vključeni v vsebino, ki jo je skupaj z vrstniki predelal na tečaju, in sprašujte ga, da vam razloži, kaj se je novega naučil.

Podpiranje otroka pri programiranju je pametna poteza tega stoletja. Odločite se že zdaj in svojemu otroku zagotovite svetlo prihodnost z znanjem, ki mu bo zagotovila delovno mesto.

Varnost na spletu

Temni splet